Volby do zastupitelstva obce

Blíží se podzim 2014 a s tím i volby do zastupitelstva obce Janovice

Chceme pomoci s rozvojem obce, chceme pomoci se zkvalitňováním života v obci a jednou z možností je kandidovat do podzimních voleb do zastupitelstva obce a pokusit se obsadit "zastupitelská křesla". Proto jsme inicializovali skupinu lidí s cílem vytvořit "sdružení nezávislých kandidátů", chceme oslovit občany obce a získat potřebný počet podporujících hlasů. 

Do zastupitelských voleb tedy vstupujeme jako sdružení nezávislých kanditátů pod jednotným názvem:

"Za naši obec" - sdružení nezávislých kandidátů

Věříme, že občany obce zaujmeme, věříme že nám vloží svou důvěru nejen svým podpisem na petiční listy, ale také u voleb do zastupitelstva.


Průvodní motto:

Všichni občané obce Janovice si zaslouží vysokou kvalitu života ve všech oblastech.

Je nezbytné vytvořit podmínky pro další rozvoj obce tak, aby zde lidé bydleli rádi,  nacházeli zde kulturní a sportovní vyžití a aktivně se účastnili života obce.  

Je nejvyšší čas zajistit kvalitní systém informovanosti občana o dění v obci.

Je nezbytné podpořit zvýšení všeobecného povědomí o obci s cílem zviditelnit obec, přivést do obce návštěvníky, zvýšit turistický ruch a posunout Janovice mezi obce s dobrým zázemím, kvalitními službami, pěkným prostředím a spokojenými občany.

Je nanejvýš potřebné propojení všech občanů obce v jednu komunitu s jedním zájmem a cílem – vybudovat
kvalitní obec s vysokým potenciálem růstu - jednoduše, pracovat pro a za naši obec.

 


 

Vstupujeme na facebook

tak je to zde - Sdružení nezávislých kanditátů "Za naši obec" vstupuje do virtuálního světa internetu na vlně Facebooku.
Postřednictvím facebooku s námi můžete bez problémů komunikovat a sdílet své stanovisko a dojmy. Budeme rádi, když se aktivně zapojíte.

"Za naši obec"  sdružení nezávislých kandidátů obce Janovice