Ing. Vladimír Kutlvašr

věk: 55
bydliště: Janovice č.117
politická příslušnost:: bez politické příslušnosti
povolání: specialista telekomunikační firmy

 

 


Absolvent ČVUT Praha se specializací na telekomunikace. Po absolvování vysoké školy nastoupil jako vedoucí údržby na tranzitní telefonní ústředně v Ústí nad Labem na Okresní správě spojů. V roce 1989 se s rodinou přestěhoval do Znojma, kde vykonával u SPT Telekomunikace funkci ekonomického a technického náměstka. V rámci organizačních změn zaměstnavatele byl postupně pověřen řízením Provozní oblasti ve Znojmě, později Krajské provozní oblasti v Brně. Podílel se na realizaci radikální změn v organizaci při výměně vlastníka firmy, pomáhal při budování zcela nové organizační struktury v oblasti údržby telekomunikačního zařízení. Nyní má odpovědnost za provoz a údržbu Veřejných telefonních automatů společnosti O2 Czech Republic a.s v rámci České republiky.

Navázal úzkou spolupráci s Nadací O2, a již několik let se účastní programu pro podporu mladých lidí v projektu ThinkBig.

Je ženatý, s manželkou Janou vychovali dvě děti.

Svůj volný čas rozděluje mezi fotografování (www.foto.kutlvasr.cz), tvorbu komunitního WEBu (www.janovice-bystre.cz) a s tím související práci v rámci konání akcí na Bystrém a rekonstrukci rodinného baráku (www.dum.kutlvasr.cz). 

 


 

Co nabízím:

Mám bohaté a dlouholeté zkušenosti s řízením velkého týmu lidí. Mou odpovědností bylo a dosud je nejen dosahování požadovaných výsledků v rámci jednotky, ale i odpovědnost za ekononické ukazatele. Mám přehled o ekonomických závislostech.

Jsem schopen a ochoten věnovat svou práci a úsilí svému okolí. Velkým oceněním pro mne je například zájem o komunitní stránky. Mám radost, že lidi kolem mne jsou schopni vykonat totéž a společně třeba připravit takovou akci, jako bylo například Setkání občanů obcí s názvem Bystré.

Naše obec si zaslouží další a rychlejší rozvoj a já jsem připraven pomoci a zasadit se o to.