Trocha teorie - průvodce občana obce

"Trocha teorie nikoho nezabije" - toto jsme slýchávali jako malí, ono to je ale pravdivé. A hlavně - aby bylo možné správně spravovat obec a aby měl občan přehled o svých možnostech a o možnostech zastupitele obce, je nutné, aby bylo jasné, za jakých pravidlech se vlastně při správě obce hraje. 

A o to nám půjde, chtěli bychom zde postupně přinášet střípky informací a třeba se nám podaří alespoň trochu objasnit způsob, možnosti a práva občana v řízení obce.

Zvolili jsme způsob výkladu hesel tak, jak se nám je podařilo dohledat a ověřit a jak jsme cítili, že je potřebné se o svá zjištění s vámi podělit.


Poznámka:  vycházíme a opíráme se o dostupnou publikaci "Příručka pro člena zastupitelstva obce" (Svaz měst a obcí České republiky Praha 2012), Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a další.

Slovníček pojmů

Právní postavení obce
Orgány obce a jejich vztahy - zastupitelstvo
Orgány obce a jejich vztahy - rada obce
Orgány obce a jejich vztahy - starosta obce
Orgány obce a jejich vztahy - obecní úřad
Výbory, komise a zvláštní orgány obce
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
Principy dobré veřejné správy