Máme za sebou téměř celé volební období

22. 7. 2018

Nové volby jsoiu za dveřmi (termín je stanoven na 5. a 6. říjjna 2018) a tak se sluší pomalu naše volební období uzavřít a také zhodnotit.

Nejprve tedy kdo naše sdružení vlastně při řízení obce zastupoval

Volební výsledky dopady pro naše volební sdružení nad očekávání dobře (viz volby.cz) a mezi zastupitele byli zvoleni tři z našich kandidátů.

Po uzavření výsledků voleb na období 2014 - 2018 probíhala složitá jednání mezi zástupci volebních stran a zvolenými zastupiteli, aby nakonec vzešel návrh na obsazení místa starosty obce a členů rady obce. Návrh byl předložen na ustanovujícím veřejném jednání zastupitelstva obce dne 7. 11. 2014. 

Návrh byl hlasováním všech zastupitelů přijat a tak na toto volební období naši kandidáti obsazují tato volená místa:

Ing Svatopluk Běrský - člen rady, 2. místostarosta obce (od 1. 7. 2017 jako uvolněný místostarosta)

Ing. Vladimír Kutlvašr - člen rady obce

David Fiedor - zastupitel obce

Rada obce na jednom ze svých prvních zasedání ustanovila také komise rady obce.
Jsou zřízeny čtyři komise:

  • Sociální komise

členkou komise byla ustanovena naše kandidátka Mg. Marie Muroňová
 

  • Komise pro komunikaci s veřejností

předsedou komise byl pověřen Ing. Vladimír Kutlvašr, jedním z členů pak Lukáš Plánička
 

  • Komise životního prostředí, stavební a dopravní

předsedou komise byl pověřen Ing. Svatopluk Běrský
 

  • Komise volnočasových aktivit a skolství

členem komise byl ustanoven náš kandidát David Fiedor


Aktivní činností s cílem přímo ovlivnit řízení obce a zasáhnout do života v obci ve smyslu našeho volebního programu mělo ve volebním období možnost zasáhnout celkem pět našich kandidátů, z toho dva na postech nejdůležitějších - v radě obce Janovice.