Ing. Svatopluk Běrský

věk: 34
bydliště: Janovice č.132
politická příslušnost: bez politické příslušnosti
povolání: vedoucí odboru


Absolvent MZLU Brno se specializací na dřevostavby a dřevěné prvky staveb. Po absolvování vysoké školy v roce 2005  nastoupil jako stavbyvedoucí na středně velké stavební firmě v Ostravě a od roku 2008 u téže firmy následně působil jako vedoucí výroby až do roku 2013. Nyní je zaměstnancem statutárního města Ostravy jako vedoucí odboru na jednom z městských obvodů. Během své profesní praxe  získal zkušenosti s vedením středně velkých týmů lidí a svým zodpovědným přístupem dokázal svěřené úkoly dotáhnout vždy ke zdárnému konci v souladu s vytyčenými cíli. V současném zaměstnání získal mnoho zkušeností s aplikací veřejné správy do běžného života občanů a určitě tyto poznatky chce využít i v rámci aktivit občanů naší obce.
Je ženatý, má dvě děti Jakuba a Martina a společně s manželkou Marií jim péče o jejich ratolesti zabírá v souladu s profesním životem nemálo času.
Mezi jeho koníčky patří, pokud se to tak dá říci, určitě rodina, ve zbytku času myslivost, včelařství a architektura.

 


Co nabízím:

V rámci své činnosti se chci zapojit do  dění v obci, neboť si myslím, že lidé by se měli aktivně zajímat o to co se kolem nich děje a nespoléhat jen na to, že se postará někdo jiný. Určitě chci aktivně využít své znalosti a dovednosti v nejen v rámci tohoto projektu a věřím, že naše činnost přinese radost všem. Jsem velice rád, že i v této hektické době se našli lidé, kteří mají zájem nezištně investovat svou energii a volný čas do tohoto sdružení a jsem rád, že můžu být jeho součástí.