Vážení občané obce Janovice, sousedé,

dovolte, abych představil náš tým, seznámil vás s našimi cíly a pokusil se vysvětlit důvody proč jsme zde a proč se chceme úspěšně zúčastnit voleb do zastupitelstva obce Janovice. Volby se budou konat v řádném termínu na přelomu  září a října 2014.

To není moc času, budeme rádi, prostudujete-li si naše cíle, posoudíte, zda jsme schopni jich dosáhnout a  podpoříte-li nás u voleb.


Jsme skupina občanů obce Janovice, kterým není lhostejný vývoj obce, chce, aby se obec rozvíjela a nepřešlapovala na místě, nebo se vyvíjela jen pomalým tempem. Současný svět je plný dynamických změn, naše obec si nezaslouží zapadnout mezi průměrné obce. Krásné prostředí, které máme to štěstí obývat, je přímo stvořeno pro další, moderní rozvoj.

Vyznáváme a plně podporujeme tvrzení, že obec, není jen nemovitý a movitý majetek, cesty a pozemky, obec jsou zejména lidé, kteří spolu žijí v symbióze a vzájemné spolupráci. Takto se na vývoj obce musíme také dívat a v tomto směru také chceme přidat své "ruce" a "hlavu".

Naše obec má zhruba téměř 1900 obyvatel, v měřítku Moravskoslezského kraje jsme svou velikostí na 86. místě z 300 obcí. To znamená umístění v jisté první třetině seznamu všech obcí kraje. Janovice nejsou žádnou malou obcí.

Naším cílem je pozvednout ještě výš vnímání naší obce naším okolím. Máme v plánu pozvednout a zmodernizovat systém poskytování informací o naší obci nejen našim spoluobčanům, ale třeba i projíždějícím. Náš spoluobčan má právo na snadné a nenáročné vyhledání jakékoliv informace o dění v obci, má právo na poskytnutí jakékoliv informace, kterou potřebuje a má právo vědět. A to bez jakýchkoliv obstrukcí a složitostí. Vždyť, kolik mezi sebou máme starších lidí, kteří si nedokáží na interetu najít informaci (tedy, pokud tam je zveřejněna). Nestálo by za to této skupině pomoci?
Skutečně si myslíte, že stačí vývěska a nepřehledný WEB obce?

Přáli bychom si, aby náhodný turista, projíždějící obcí, jednoduše a přirozeně získal informaci o tom, co se u nás významného stalo v minulosti, kam by se měl podívat a kterou zajímavost stojí za to shlédnout. Skutečně v minulosti obce není nic, co bychom neměli připomenout? Skutečně stačí jen malý nápis, skrytý na fasádě? Neměl by být turista hned na příjezdu do obce informován? A nakonec, je vůbec nutné uvažovat o náhodném turistovi? Nebylo by lépe, mít zde převážně turisky, kteří cíleně přijedou, protože chtějí na vlastní oči vidět a navštívit to, co si předem našli na internetu, na WEBu naší obce?

Vždyť v naší obci se děje tolik věcí, stojí za to o tomto dění plnohodnotně vypovídat. A internet k tomu přináší ideální prostředí.

Ale abychom nezůstali jen u internetu...důležitou součástí vzájemné komunikace je komunikace obce a občana. Není nad osobní komunikaci - kolik se s ní dá vyřešit. Někdy stačí jen vysvětlit stanovisko, sdělit, jaké mantinely ve skutečnosti jsou, jaké jsou možnosti, pokusit se najít společně správné řešení a problém může být snadněji odstraněn. Jsme a plně podporujeme přímou a kompletní komunikaci, nikoliv jen "nejde to". Když je pochopení na obou stranách - jde vše.

 

Je nám jasné, že současná ekonomická situace státu a obcí, naší nevyjímaje, nelze nazvat slovem "výborný". Proto od nás, voliči, neočekávejte sliby typu - zajistíme výstavbu čehokoliv, zajistíme perfektní služby, přineseme finance a podobně. Naopak, díváme se na svět kolem nás s reálným pohledem a jsme schopni odhadnout skutečné a nepřekročitelné mantinely. Vždyť, kdo sleduje dění kolem nás ví, že každá druhá obec v našem státě je zadlužená a velké množství obcí má problémy se splácením svého dluhu. Tam se samozřejmě nechceme a nemůžeme dostat. To by nebylo zodpovědné a my zodpovědní chceme být a zůstat.

O to více je vhodné se pečlivě rozhlížet a hledat další, jiné a méně tradiční možnosti rozvoje obce.

To, že máme v obci vyrovnaný roční rozpočet neznamená, že nelze dále nic řešit. Chceme podporovat občanskou iniciativu a nadšení zejména mladých lidí. Vzdyť mnohdy stačí jen podpora v pravé chvíli, pomoc při nasměrování na vhodnou cestu k řešení. Potřebné prostředky pro zlepšení životního prostředí lze mnohdy zajistit i například z dotací pro mladé. A obětavých a iniciativních lidí máme, věřte, mnoho.

 

Ale i přes všeobecně známé ekonomické problémy kolem nás nelze zavírat oči před potřebami občanů obce. Dlouhodobě se diskutuje nad problémem sportovního vyžití pro děti a mládež. I tato skupina občanů potřebuje někde "vypustit" přebytečnou energii a v bezpečí si zaskotačit.

Skutečně jsme udělali vše pro nalezení řešení tohoto problému? Navrhujeme znovu detailně prozkoumat možnosti jak technické realizovatelnosti, nalezení vhodého místa pro hřiště, tak i ale možnosti pokrytí nákladů mimo rozpočet obce.

Dnešní doba je o aktivním přístupu a vyhledávání příležitostí i mimo zaběhlý a tradiční potup a my aktivní jsme. Existuje velké množství dotačních programů a to jak z českých veřejných rozpočtů, tak i například ze strukturálních fondů Evropské unie ale exstuje i řada dalších.

Oblastí, která si zaslouží velkou pozornost a rozšíření v naší obce, jsou sociální služby pro seniory. Obec, to  nejsou jen děti a mladí, vždyť z 1900 občanů obce je 1600 starších patnácti let a 440 občanů starších šedesáti let.

Naši senioři potřebují více možností, kam se obrátit při řešení jejich situace. Sociální problémy, které není schopen občan řešit sám, nebo s pomocí své rodiny bývají velmi náročné a občan by měl mít možnost podpory ze strany obce. Podobné problémy mohou řešit i občané s handicapem.

Naše obec může poskytovat či pomáhat s poskytováním sociálního poradenství, aktivně se podílet v oblasti sociální prevence, ale i zvážit možnosti poskytování pečovatelské služby, podporou bydlení a podobně.


Naši podporu mají všichni, kteří chtějí přijít s něčím novým, kteří chtějí přiložit ruku k dílu, kteří neváhají říci svůj názor a pomoci tak dalšímu rozvoji obce.

 

Ing. Vladimír Kutlvašr - lídr sdružení nezávislých kandidátů "Za naši obec"