Aktuální dění

zde najdete krátké informace o našem postupu k volbám na podzim.


A máme za sebou téměř celé volební období - je čas na hodnocení

srpen 2018

Zanedlouho budou nové volby - termín je stanoven na dny 5. a 6. října 23018.

Ustanovuje se nová kandidátka našeho volebního sdružení a tak je nejvyšší čas na hodnocení úspěchů a zejména na splnění volebních slibů, s kterými jsme šli do voleb a s kterými jsme oslovovali své voliče.

Číst více...


A co dál?

11. 11. 2014

Formálně - role sdružení je u konce. Sdružení je zakládáno, na rozdíl od běžné politické strany, jednoúčelově a právě jen pro volby do zastupitelstva. Naše sdružení má však podstatně větší záběr. Postavili jsme tým, který se shodl na jednotném volebním plánu, všichni členové přispěli svým nemalým dílem pro splnění společného cíle.

Společně jsme nastavili preference, společně jsme oslovovali voliče v obci, společně jsme roznášeli volební letáky. Společně jsme se podělili o nutné finanční náklady. Není tedy žádný důvod, abychom i nadále společně nesdíleli problémy a společně hledali jejich řešení. Věřím, že činnost našeho sdružení může být i nadále plodná a efektivní.

Takže - rozhodně nic nebalíme. Zvolení zastupitelé se nadále budou plně věnovat svému poslání ve správě obce a navíc se společně pokusíme o zachování našeho sdružení a další vytěžování všeho dobrého pro dobro obce a občanů.


Kdo se vlastně zasloužil o naši kampaň?

11. 11. 2014

Mám ještě něco na srdci. Sluší se poděkovat nejen voličům (o to jsem se pokusil), všem kandidátům sdružení i spřízněným lidičkám (to jsem učinil v rámci společného čekání na výsledky voleb) a ještě mám jeden rest.

Velkým přínosem pro nás byla materiálová podpora Petry a Václava Biolkových, kteří promptně zajistili kvalitní výrobu našich letáčků i plakátů - díky.


Co jsem neřekl, ale říci měl...

11. 11. 2014

Průběh ustanovujícího zasedání byl, z mého pohledu, velmi napjatý a jako přímý účastník zasedání mohu sdělit - atmosféra rozhodně nebyla uvolněná. Volba starosty, místostarostů, tak i radních proběhla bez větších problémů a poměrně rychle. Na všech však bylo vidět vnitřní napětí a já si uvědomoval, že volbou vedení obce vše teprve začíná a na zastupitelích a nové radě bude ležet tíha dalšího vývoje v obci.

A tak se stalo, že po výzvě k řízené diskuzi novým starostou jsem měl tak sucho v krku, a ležela na mne taková tíha okamžiku, že jsem nenašel vnitřní sílu přihlásit se o slovo. Vím, je to pozdě, ale využívám alespoň této možnosti, prostě, chtěl jsem vyjádřit něco v tomto smyslu:

"Dovolte, abych poděkoval voličům za sebe a své kolegy sdružení "Za naši obec". Spolu s Ing. Svatoplukem Běrským a Davidem Fiedorem uděláme vše pro to, abychom ve vzájemné spolupráci s ostatními zastupiteli nadále zvedali úroveň obce a splnili tak svou vizi, kterou jsme prezentovali v rámci voleb".

Vladimír Kutlvašr


Ustanovující zasedání zastupitelů obce je za námi

11. 11. 2014

Je pátek 7. 11. 2014 odpoledne a noví zastupitelé se schází před obecním úřadem v Janovicích. Sál je téměř plný, což není zcela běžné. A není divu, na programu je volba správy obce na další dlouhé čtyři roky, tedy na celé jedno volební období.

Nebudu to dlouze rozvádět, výsledky jsou již známy, ale jen pro jistotu a upřesnění.

Starostou obce se stal Ing. Marek Špok. Ve volbách reprezentoval volební stranu ODS a jako kandidát obdržel absolutně nejvíce hlasů od voličů. Starosta obce byl zvolen jako neuvolněný. 

Prvním místostarostou obce byla zvolena na návrh nového starosty Ing. Mgr. Gabriela Milotová která zastupovala volební stranu "Za oživení Janovic - sdružení nezávislých kandidátů". Místostarosta je nadále uvolněný.

Druhým místostarostou obce byl zvolen zastupitel naší svolební strany Ing. Svatopluk Běrský. Místostarosta obce není uvolněný.

Do pětičlenné rady obce byla navržena a zvolena paní Mgr. Taťána Němcová, zastupující volební stranu "Za oživení Janovic - sdružení nezávislých kandidátů"

Dalším členem rady obce byl navržen a zvolen Ing. Vladimír Kutlvašr z našeho sdružení.

Takže - resumé:

Naše sdružení šlo do obecních voleb s cílem získat alespoň dva zastupitele obce. Naše kampaň a práce s voliči přinesla zcela nesouměřitelně pozitivní výsledky. Máme obsazeny hned dvě místa v radě obce - místostarostu a radního. A to je bezesporu velkým úspěchem. Ale také velkým závazkem. 

Máme nastaven rozumný program, nyní i možnosti ovlivnění dalšího vývoje v obci. A tak je nyní na nás, jak se podaří prosadit i naše plány a záměry.


Několik záběrů ze zasedání obce:


Ustavující zasedání zastupitelů se blíží

17.10.2014

Ještě před tím se však musí najít konsenzus mezi všemi vítězi voleb. A to, věřte, není jednoduché. I když to navenek vypadá, že se nic neděje, mohu vás ubezpečit, že pravý opak je pravdou. Lídři jednotlivých volebních stran, či pověření zástupci, mezi sebou většinou čile komunikují - hledá se vhodné řešení.

Nyní nelze zveřejňovat aktuální výsledky jednání, naše vyjednávání je však trvale postaveno na naší snaze o změnu a respektování přání voličů.


Volební místnosti byly uzavřeny v sobotu ve 14:00 hodin

Vladimír Kutlvašr 12. 10. 2014

Po uzavření místností jsme netrpělivě čekali na výsledky. Nejsme politická strana, ani politické hnutí, ale jen sdružení nezávislých kandidátů, ale to nezmamená, že nemůžeme mít ten správný "volební štáb".

Štáb jsme rozbalili v malém sálu restaurace "U Toflů". V půl čtvrté jsem přivezl promítací plátno, dataprojektor a notebook. Na internet jsme se připojili díky laskavému svolení hostující restaurace. Nepromítali jsme ale filmy z Youtube, ale první naše adresa byla www.volby.cz. Samozřejmě - jsou zde zveřejňovány aktuální informace ze zpracovaných volebních okrsků. V Janovicích máme dva volební okrsky (Janovice a Janovice-Bystré). U druhého místního okrsku se dalo předpokládat rychlejší zpracování - přece jen se zde jedná jen o cca 250 voličů.

Byli jsme zvědavi nejen na výsledky, ale i na účast voličů. 

Nutno však přiznat, že půl čtvrtá odpolední hodina byl ale hodně optimistický odhad. Nicméně, alespoň jsme si vytvořili časový prostor pro diskuzi a odhady. Na dny voleb jsme měli i dvě životní výročí. Naše kandidátka Ing. Božena Skotnicová slavila kulatiny, a takt jsme jí měli možnost popřát osobně, neboť nás několikráte navštívila. Na dálku jsme nezapomněli popřát i druhé oslavenkyni z našeho týmu - Ivaně Dvořákové. Ta své narozeniny prožívala ale mimo bydliště, a tak jsme se museli spokojit jen s přáním na dálku. 

Ale zpět na statistiku a volební zpravodajství. Čas běžel a my čekali na výsledky našeho druhého volebního okrsku. Když se konečně objevily, bylo hned jasné, že je vše na správné cestě.

V tomto okrsku jsme jednoduše dosáhli maximum možného. Radost z výsledku byla veliká, jen jsme ji museli trochu krotit, jedná se jen o menší část voličstva obce, a tak jsme netrpělivě čekali na druhou část - výsledky z okrsku č.1, z Janovic.

A výsledky dlouho nepřicházely. Naše úvahy se střídavě potýkaly s nadměrným optimismem, střídavě propadaly do beznaděje. A čas běžel. Průběžně se u nás na návštěvě střídali naši příznivci, nebo jen kolemjdoucí, zajímající se o průběžné výsledky. K diskuzi bylo hodně témat.

Teprve dlouho v noci (někdy mezi desátou a jedenáctou hodinou večerní) se obrazovka konečně změnila a objevily se výsledky i z prvního voleního okrsku. Chvíli trvalo, než jsme se zorientovali a pak propuklo veselí. Máme tři hvězdičky - tedy tři zastupitele!

 

Rychle a opakovaně jsme analyzovali, jak jsme vlastně dopadli na nejdůležitějším volebním okrsku - Janovice:

I zde jsme úspěšně oslovili voliče. Absolutní počet hlasů není sice nejlepší, ale je velký. Počítá se součet všech hlasů a zde nám velmi pomohl výsledek okrsku č.2. 

Takže - sečteno a podtrženo. Slavíme velký úspěch. Naše ženy kandidátky obdržely za statečnost kytičku, stejně tak i naše zástupkyně ve volebních komisích - Hanka Kutlvašrová, předsedkyně komise č.1 - Janovice a Lucie Nohlová - místopředseda komise č.2 Janovice - Bystré. Uznání si, z našeho pohledu zaslouží zejména všichni bez rozdílu z komise v Janovicích - měli ke zpracování pěkný balík volebních listů.

Velký dík samozřejmě patří všem našim kandidátům. Myslím, že jsme společně skutečně udělali hodně práce, a jak jsem již uváděl na jiném místě, s minimálními náklady a s velkou obětavostí. A tak, i když jsem samozřejmě ocenil výkon přímo ve volebním štábu, neodpustím si znovu zopakovat - a nyní i za mé zvolené kolegy: díky všem za obětavost, díky za podporu, díky za pozitivní přístup.

Speciální poděkování patří i mé manželce, Ing. Janě Kutlvašové, která se vzorně postarala o administrativní stránku našeho sdružení.

Máme tedy tři mandáty - tři zastupitele:

Ing. Vladimír Kutlvašr
Ing. Svatopluk Běrský
David Fiedor

Všichni tři máme před sebou nejednoduchou úlohu - pomoci při správě naší obce. A nebude to lehká práce, máme velká předsevzetí, máme svou představu, své cíle a nyní i mandát od našich voličů
A víme, že bez Vás, voličů, by to takto nedopadlo. Jsme hrdi za výsledek, děkujeme za něj všem podporujícím a věříme, že před Vámi voliči obstojíme.


 

Kampaň končí, zítra se otvírají volební místnosti.

9. říjen 2014

A je to. A to jsem si říkal, že, než budou volby, to je ještě daleko. Naopak, ukázalo se, že čas neúprosně ukrajoval kousky a volby jsou zde.

Jsem rád, že jsme vyrazili jako první mezi voliče a začali sbírat petiční podpisy. Jsem hrdý na to, že se podařilo sebrat nejen potřebných 131 podpisů, ale že jsme na registrační místo přinesli celých 348 podpisů. Trochu poťouchlého úsměvu ve mne vyloudila informace o tom, že děvčata na registračním úřadě zprvu nechtěla naši přihlášku přijmout s tím, že neví, že je ještě brzo... a nakonec volaly "tak to tedy přineste". 

Jsem velmi spokojen s úrovní naší komunikace - přeci jen, máme vlastní WEB (tento), máme stránky facebooku, které jsou hojně navštěvované. Jsme schopni oslovit i občany v nejzapadlejším stavení (dokážou a chtějí vůbec totéž kolegové z ostatních volebních stran? - doufám ale, že ano).

Oslovili jsme své voliče (a nyní odhaduji) cca osmi-sty letáky A5 a minimálně dvojnásobným množstvím barevných skládacích letáků. Jednou s osobním roznosem do každé domácnosti, podruhé jen s vhozem do schránky (už jsme si netroufli zvonit na zvonky a nechtěli obtěžovat). 

Během kampaně jsme museli věnovat mnoho času studiem mnoha materiálů točících se kolem správy obce a legislativních záležitostí.

Podařilo se udržet potřebné náklady na naši kampaň na skutečně minimální úrovni a myslím, že jsme z toho "vykřesali" maximum.

A proč o tom vlastně píšu?

Protože si myslím, že přesně takto by měla vypadat práce nového zastupitelstva naší obce. A doufám, že s naší účastí:

Plné nasazení, rychlost, maximální výkon, schopnost přizpůsobení a orientace v problému, úroveň komunikace
a jen nezbytné náklady...
To vše máme vlastní a to jsme schopni obci a občanům věnovat.
A ukázali jsme to v praxi.
A proto mám velmi dobrý pocit.

Děkuji všem voličům za jejich hlas a těším se na další spolupráci.

Vladimír Kutlvašr


Dnes jsme roznesli další naše letáky

5. 10. 2014

S Lukášem jsme se dnes pohybovali po celé obci Janovice. Ne, neprocházeli jsme se, jen se snažili roznést co nejvíce letáků. Přeci jen, volby jsou již za necelý týden a třeba náš leták obdrží ještě někdo, kdo se nakonec rozhodne nás podpořit. Do schránek jsme vložili cca 500 letáků, akce trvala celé čtyři hodiny.

Zároveň jsem dopracoval speciální stránku, věnovanou našim cílům. Takže, můžete zde najít důvody, PROČ chceme kandidovat, dozvíte se jaké jsou NAŠE CÍLE a nyní i JAK NA TO chceme vlastně jít a co bychom rádi prosadili v případě úspěchu ve volbách.

Tak, nyní již je na Vás, voličích, aby jste rozhodli a vybrali ty své kandidáty. Držím všem občanům obce palce.

Vladimír Kutlvašr


Jak vlastně volit?

Kutlvašr 1.10.2014

Základní popis systému volby do zastupitelstva obce je popsán ve speciálním článku na www.janovice-bystre.cz . Popis obdržel každý volič také společně s voličskými listy.

Není to složité, je však nutné se v systému alespoň trochu orientovat a pro tyto účely je připravena i speciální aplikace "Simulátor hlasovacího lístku"

Jsme novou volební stranou a v našich řadách je mnoho kandidátů, kteří nemají za sebou žádné volební období a neměli možnost tak prokázat své kvality v praktické správě obce. Můžeme tedy předpokládat, že nás voliči neznají dostatečně. Vyrazili jsme tedy za vámi a snažili jsme se oslovit všechny osobně při roznášení našich volebních letáků. Otevřeně o sobě poskytujeme informace v různých komunikačních kanálech.

Přes to vše se může stát, že si volič klade otázku - jak vlastně mám volit co nejlépe?

Dovolujeme si tedy doporučit vhodný způsob označování volebního listu:

Voliči - vyber si rozhodně své kandidáty, kteří tě oslovili a kterým věříš a označ je křížkem. Teprve pak označ preferovanou stranu (vyzkoušej v simulátoru výše). Tvé mandáty se pak rozdělí mezi vybrané kandidáty a zbytek mandátů přidělíš vybrané straně (a zde se mandáty rozdělí dle pořadí kandidátů). Naplno využij možnost změnit představené pořadí na kandidátce. Do tohoto pořadí jsi nemohl zasáhnout a zde máš možnost toho dosáhnout. Od toho volby jsou.

Neschováváme se za obecné konstatování, že jsme tým a že jedině jediným křížkem u názvu strany dokáže volební strana pracovat naplno...to by se nám sice - jako volební straně - líbilo (je to cesta, jak vybrané volební straně věnovat jednoduše největší možný počet svých hlasů), ale není to totiž tak úplně jednoznačné (zejména, pokud se jedná o politickou stranu). Zastupitelstvo může vykonávat dobrou veřejnou správu obce jedině tehdy, když bude mít kvalitní zastupitele vybrané voliči z širšího kandidátního spektra a ne jen jednu vybranou stranu. Výběr zastupitelů musí provést občané a volby k tomu poskytují ideální příležitost a vhodné nástroje. A pozor, výsledek voleb je platný po dlouhé čtyři roky a má velký vliv na obec a občany v ní!

A tak, voliči, vybírej s rozumem a rozhodně přijď volit. A když vybereš naši stranu a k tomu další vhodné kandidáty, uděláme vše pro to, aby byla tvá volba správná a obec fungovala a rozvíjela se ke spokojenosti občanů.


A máme splněno...

Kutlvašr 24.9.2014

Svými letáky jsme pokryli téměř celé území naší obce Janovice.
Věřím, že každá domácnost již nyní má k dispozici informaci o nás a našem sdružení. Letáky a informace jsme roznesli osobně, nevyužívali jsme žádných roznáškových ani poštovních služeb. Měli jsme tak možnost se s mnohými z Vás setkat a jsme rádi, že jste nás přijali veskrze pozitivně.

Termín voleb se nezadržitelně blíží a tak znovu vyzývám, najděte si chvilku času a zajděte ve dnech voleb do volební místnosti. Diskuze na téma volby rady obce a starosty po Vašem výběru zastupitelů, se dá úspěšně prodádět pouze s velkým mandátem. A silný mandát lze získat pouze Vašimi hlasy.


Věnujeme se také voličům i mimo obydlenou oblast

Kutlvašr 14.9.2014

Rostislav Ralenovský a Čestmír Rečka na sebe vzali nelehký úkol - najít, navštívit a předat naše letáky i na ta neodlehlější místa v katastru Janovice. A tak celý den, s mapou v ruce, objížděli i ta nejzapadlejší místa. Přišli ale s dobrým výsledkem. Podařilo se jim navštívit všechny baráky a stavení v oblasti Baščice. 

Do další části obce Janovice pak vyrazily Dagmar Magdoňová s Marií Muroňovou (směr od středu obce na Bašku) a Svatopluk Běrský s Ivanou Dvořákovou si pak na starost vzali oblast Říčky a Janovické kolonie...


Další etapa zahájena - pro občany obce máme připraveny letáky

Kutlvašr 13.9.2014

Dnes jsme zahájili roznos letáků do každé rodiny naší obce.

Akci jsem zahájil dnes ráno a první mé kroky vedly do části obce od základní školy směrem na Baštici. Podařilo se mi navštívit celých 70 baráků a stavení.... Proč právě sem? Protože jsme tuto část obce nestačili navštívit v rámci sběru petičních podpisů...

No a pokud jste nebyli doma, nic se neděje, leták najdete ve své schránce....

A co jsem roznesl? Mrkněte sem...

Samozřejmě - budeme letáčky postupně roznášet do všech domů a stavení.


Obsah hlasovacích lístků byl předložen ke schválení

Kutlvašr 8.9.2014

Náš zástupce obdržel ke schválení definitivní podobu hlasovacích lístků. A protože se občas diskutuje, jak se vlastně bude hlasovat - lístky zveřejňujeme. Ke způsobu hlasování se ještě vrátíme a tak alespoň ten vizuál.


 

Seznamy kandidátů jsou zveřejněny...

29.8.2014

Na oficiálních stránkách www.volby.cz byly zveřejněny kompletní kandidátní listiny a tak je jasné, kdo bude u nás na obci na volebním lístku.

Zároveň na www.janovice-bystre.cz byly zveřejněny speciální stánky, věnované volbám.


A jsme trojka...

25.8.2014

Pěkné číslo, ne? Ani na začátku, ani na konci - ale pěkně uprostřed. S tím se dá něco udělat, ne?

Dnes bylo vyhlášeno losování čísel volebních stran. Losovací výsledky jsou dostupné zde, ale, aby jste nemuseli hledat, vyjmul jsem jen pro nás podstatnou část:

Vladimír Kutlvašr


Seznam kandidujících stran je znám...

22.8.2014

Seznam stran, které kandidují do komunálních voleb v naší obci je znám... jsou to:

"Za naši obec"

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Komunistická strana Čech a Moravy

Občanská demokratická strana

"ZA OŽIVENÍ JANOVIC - sdružení nezávislých kandidátů"

Takže máme pět volebních stran a celkem 75 kandidátů na 15 zastupitelských lavic.

Zdroj: Městský Úřad Frýdlant nad Ostravicí

Vladimír Kutlvašr


Termín na opravy případných zjištěných závad byl stanoven na 18.8.2014

a právě uplynul. Nás se tento termín nijak netýká, naše kandidátka je prosta jakýchkoliv chyb.

Další termín je 26.srpen - kdy se bude stanovovat počet volebních komisí. No a to zajímavé - bude se losovat pořadové číslo volební strany...

Vladimír Kutlvašr


Příjem přihlášek do podzimních voleb byl zastaven

Ano, je 5.8.2014, je po čtvrté hodině odpolední a kdo nestihl předložit přihlášku do voleb, má smůlu.

My to samozřejmě již máme dávno za sebou - viz má informace ze dne 23.7.2014 a tak můžeme být klidní, jen jsem zvědav, kdo to ještě stihl.

Nyní čekáme na termín po 23.8.2014, kdy by se měla losovat pořadová čísla jednotlivým kandidujícím stranám. Jaké číslo obdržíme, kde bude vytištěna naše kandidátka na volebním lístku? Nechme se překvapit...

Vladimír Kutlvašr


Tak, jsme na volební listině...

23.7.2014

Přátelé,
dnes jsem obdržel dobrou zprávu - naše přihláška do voleb prošla kontrolním mechanismem, petiční podpisy byly prověřeny a nebyly nalezeny důvody, které by nám bránily vstup do podzimního volebního klání.
Takže, uvidíme se u voleb - respektive, naše kandidáty najdete na svých volebních lístcích - díky.
 

Je nyní na Vás, voličích, jak budete volit.
A já věřím, že dobře.

Vladimír Kutlvašr


Důležité termíny k volbám...

17.7.2014

dnes byly oficiálně vyhlášeny termíny důležité termíny, které se vážou k podzimním volbám do zastupitelstva.

Jak jsem již poznamenal dříve, naše sdružení má již splněno. Společně držíme palce ostaním sdružením, které chtějí kandidovat, aby se jim podařilo dokázat totéž a mohli jsme si poměřit své síly u voleb.

Vladimír Kutlvašr


 

Přihláška do voleb je podána !

Janovice 9.7.2014

Tak a máme další etapu za sebou. Dnes náš zmocněnec (má obětavá manželka Jana) podala přihlášku do podzimních voleb. Trochu tím zaskočila úřad, podáváme přihlášku na pověřeném úřadě jako první (přihláky se podávají do 5.8.2014), ještě si nebyli jisti, zda ji lze přijmout. Ale přihláška je podána a to je důležité. 

Petičních podpisů jsme získali téměř 350 (přesně 348). Jednoduchým výpočtem lze dovodit, že náš vstup do voleb podpořilo 24% voličů z obce Janovice a to není málo. Za sebe a zamozřejmě i kolegy kandidáty našeho sdružení velmi děkuji. Je to velký závazek a výzva.

Osobně jsme oslovili podstatnou část voličů obce Janovice a v naprosté převaze jsme se setkali s dobrým přijetím a s demokratickým názorem, který mohu zjednodušeně interpretovat takto: "ale ano, ať je velký výběr u voleb, dejte mi petiční list, podpořím vás".  Mnozí pak pokračovali - "a váš leták si nastuduji, podívám se na web a zváźím, zda vás budu volit". A tomu jsme samozřejmě velmi rádi. Ne všichni voliči nás osobně znají (i když nyní, po petiční akci, je to o mnoho lepší) a tak mají možnost se s naším profilem seznámit právě na našich stránkách a prostřednictvím internetu.

Nyní nastává další etapa "volebních příprav". Do voleb máme připraveny další kroky, pomocí nichž chceme s námi seznámit co nejvíce voličů. Tak sledujte naše stránky a náš facebook.

A to sledování, to lze provést i na dálku. Ne všichni jsou nyní doma, ale užívají si zaslouženou dovolenou.

Přeji všem letní klid, příznivé počasí, bezpečnou cestu na dovolenou i zpět - prostě - užijte si to a odpočiňte si. A po dovolené - třeba se ještě před volbami uvidíme.

Vladimír Kutlvašr


Tak nám počet petičních podpisů překročil třístovku.

Janovice 22.6.2014

Dnes jsem s Lukášem v dopoledních hodninách opět vyrazili do obce. Tentokráte jsme navštívili oblast od Ondráše směrem na Vidíkov a nakonec jsme seběhli kolem obecního úřadu. Ale cestou zpět jsme ale již nechtěli nikoho obtěžovat, byl čas nedělního oběda.

I tak se nám podařilo získat dalších 24 podpisů na naši petici. A stejně jako minule, tak i nyní - setkali jsme se převážně s kladným přijetím. A to je příjemné zjištění. 

Vladimír Kutlvašr


Je znám počet zastupitelů obce Janovice na další volební období... a my máme další úspěchy.

Janovice 13.6.2014

Počet zastupitelů v obci Janovice je znám - bude jich 15. O tom rozhodli po dvojím hlasování stávající zastupitelé dnes na předposledním veřejném zasedání.

Hned po zasedání jsem spolu s Marií Muroňovou a Dagmar Magdoňovou navštívili další část obce Janovice (od pohostinství Ondráš směrem na Pržno). Podařilo se nám získat dalších cca 40 petičních podpisů. Zároveň, nezávisle na nás, Vás voliče z oblasti Říčky a severní části Janovic, navšívila dvojice David Fiedor a Ing.Svatopluk Běrský. Ti nakonec zajistili také podobné množství podpisů. 
Takže - počet petičních podpisů se blíží k třem stovkám - opět, již po několikáte - děkujeme za přízeń.


Aktuální stav:

(k 22.6.2014)


 

Vstupujeme na facebook

tak je to zde - Sdružení nezávislých kanditátů "Za naši obec" vstupuje do virtuálního světa internetu na vlně Facebooku.
Postřednictvím facebooku s námi můžete bez problémů komunikovat a sdílet své stanovisko a dojmy. Budeme rádi, když se aktivně zapojíte.

"Za naši obec"  sdružení nezávislých kandidátů obce Janovice


Překračujeme metu dvouset podporujících...
Janovice 12.6.2014

Radovan Garba hlásí další změnu - oslovil voliče z místní části Janovice - Bystré a získal od nich sadu dvacetičtyř doporučujících podpisů. Naše petiční listy již obsahují 215 podpisů petentů. To je již hodně daleko za naším vytyčeným cílem. Jsme rádi za podpou oslovených občanů a děkujeme za ni. 


Tak je to zřejmě jasné - volby budou 10. a 11.října 2014
Janovice 12.6.2014

Bude se jednat o volby do zastupitelstva obcí a společně s tím bude provedena volba jedné třetiny senátorů. Dnes tento termín vyhlásil prezident Miloš Zeman.

Od tohoto termínu se odvozují další, navazující termíny pro strany, které chtějí postavit svou kandidátku. Počet potřebných petičních podpisů bude tedy vyhlášen nejpozději 17.7.2015 a kandidátní listina se předkládá nejpozději 5.8.2014.

A pro nás to znamená začít připravovat definitivní podklady pro tvorbu kandidátní listiny a sumarizaci všech petičních podpisů. Návštěvy u Vás, voličů, ale z naší strany nepolevují - máme v plánu obejít celou obec Janovice a setkat se s co největším množstvím občanů obce.


Teoretická příprava - nová sekce našeho WEBu
Janovice 11.6.2014

Při diskuzích s občany občas narážíme na otázky, které souvisí s postavením obce, občana vůči obci, souvisí s postavením zastupitele a jeho možnostmi zasáhnout do správy obce.

Došli jsme k závěru, ze by nebylo na škodu vybrat nejdůležitější informace z této oblasti, objasnit základní principy fungování obce a jejích orgánů. Otevíráme tedy novou sekci na našem WEBu s názvem "Teoretická příprava" které se trochu dotkneme suché, ale nezbytné teorie. Věříme, že čtenáře neodradíme, ale naopak mu pomůžeme se správně orientovat. Nečiníme si nárok na právní výklad, snažíme se co nejjednodušším textem přijatelně podat problematiku správy obce.

Sledujte "Teoretickou přípravu", výklad jednotlivých pojmů se bude postupně rozšiřovat.

Vladimír Kutlvašr


Další petiční podpora našeho sdružení

Janovice 10.6.2014

Čestmír Rečka dnes spolu s Rostislavem Ralenovským obešli další část místní části Janovic - Bystré, aby s naší sdružením a s našimi plány seznámili další občany - voliče. A jejich podvečerní akce měla velký úspěch, přinesli na padesát petičních podpisů. Děkujeme všem petentům.

Náš cíl - oslovit občany obce a zajistit 150 petičních podpisů je tedy vysoce překročen.

Samozřejmě ale i nadále obcházíme dosud nenavštívené části obce, chceme s našimi cíly seznámit co největší počet občanů obce Janovice.

Vladimír Kutlvašr


Vývoj počtu petičních hlasů

Janovice 8.6.2014

Vážení voliči z obce Janovice. Dnes jsem spolu s Lukášem Pláničkou v rámci sběru petičních podpisů některé z Vás osobně navštívil (Janovice, oblast Kolonie). 
Spolu s Lukášem jsme se pokusili představit celý náš tým a ozřejmit naše cíle. 

Byl jsem velmi mile překvapen Vaším přijetím a zájmem o dění v obci. V průběhu návštěvy u Vás jsme rádi odpovídali na Vaše otázky a rádi přijímali zpětnou vazbu od Vás. Podařilo se nám získat osmnáct dalších podporujících podpisů.
A proč o tom píši? - Těch osmnáct podpisů nám pomohlo překročit limit nastavený státem - tedy 131 petičních podpisů - děkuji.  Sami jsme si dali za cíl minimum 150 petičních podpisů a od této mety nás odděluje jen několik hlasů.

Ale naše cíle jsou samozřejmě vyšší, než získat potřebný počet podpisů.
V diskuzi s Vámi budeme pokračovat i nadále a snažit se o Vaši přízeň i po splnění našeho limitu. To, že jsme v několika dnech získali podporu tolika lidí ukazuje, že jsme se vydali správným směrem, a že občanům obce není cizí zájem o dění v obci a chtějí pro obec něco udělat.

Vaše podpora nás zavazuje. Z diskuze s Vámi vyplývá i mnoho zajímavých námětů a podnětů. Samozřejmě pečlivě a se zájmem Vaše náměty posloucháme a podaří-li se nám získat i dostatek hlasů při volbách, pokusíme se posunout obec o kus dál.

Ještě jednou - děkuji

Vladimír Kutlvašr


Aktuální podpora pro vstup do voleb

Abychom mohli vstoupit jako sdružení do podzimních voleb, potřebujeme zajistit podporu 7% podpisů voličů ze všech občanů obce. Limit pro naši obec Janovice se pohybuje kolem 131 hlasů (skutečný limit bude vyhlášen státem později). 
Jako cíl jsme si postavili limit 150 podpisů k podpoře.

V průběhu června vás budeme postupně navštěvovat, vysvětlovat naše cíle a plány. Budeme velmi rádi, když se připojíte mezi voliče, kteří nás podpoří. Umožníte tak rozšířit počet kandidátů na volební listině při podzimních volbách do zastupitelstva naší obce.

Poznámka: připomínám, že se nyní nejedná o volby, ale jen o podporu vstupu našeho sdružení mezi volební strany. Vybírat své zastupitele budeme až na podzim 2014.


První "výkop"


31.května.2014

První představení veřejnosti proběhlo v rámci velké akce "Bystřanský Pařez". Lídr sdružení, Vladimír Kutlvašr krátce představil kandáty a nastartoval tak kampaň ke sběru prvních podpisů na petiční listině. 
V rámci akce se podařilo zajistit cca 30 podporujících voličů obce - děkujeme za důvěru.

foto: Lucie Nohlová, Vladimír Kutlvašr


25.května 2014

Projekt "Za naši obec" je nastartován.
Kandidáti a spříznění občané si nastavili hlavní cíle svého programu, prodiskutovali možnosti a hlavně důležité kroky, vedoucí k úspěšné kandidátce do zastupitelských voleb v roce 2014.
Startujeme 31.5.2014 !