Doprava a silniční hospodářství

Tato oblast spadala ve volebním období mistostarostovi obce Ing. Svatopluku Běrskému.

Místostarosta průběžně zajišťoval naplánování i následnou realizaci nutných oprav naší silniční sítě. V rámci svého působení zajišťoval komunikaci se stavebníky a během volebního období zpracoval na 150 územních řízení se stavebníky. To není malé číslo.

Aktivně komunikoval se správci dopravní sítě a vždy hledal optimální řešení ve prospěch obce a občanů.