Čestmír Rečka

věk: 45
bydliště: Janovice č.435
politická příslušnost: bez politické příslušnosti
povolání: operátor CNC strojů


Absolvent SOU Ostrava Vítkovice jako univerzální obráběč kovů. Specializoval se na počítačem řízené obráběcí stroje, kde získal dobré zkušenosti a znalosti. Ty v průběhu let předával mladým učňům a studentům průmyslové školy v rámci jejich školní praxe. Nyní pracuje u fy. Huismann ve Sviadnově.
Je rodilý občan Janovic. Je členem TJ SOKOL Bystré, je aktivní v SDH Bystré. V rámci té činnosti účastnil mnoha sportovních (Spartakiáda, požární sport a podobně), kulturních ("pochování basy"). Celou dobu pomáhá při organizaci a zajišťování akcí, pořádaných TJ SOKOL a SDH Bystré (Hasičský výlet, plesy atd.). Pomáhal při budování a zrodu areálu Bystřanky.

Je ženatý, s manželkou Danou má tři děti  a těší se z vnoučat, kterým věnuje svůj volný čas.


 

Co nabízím:

Jsem schopen a ochoten pomoci při organizaci akcí v obci. Vím, co znamená jakákoliv podpora občany i organizátory ze strany obce, rád bych se o to zasadil. Budu rád a plně tyto myšlenky podpořím, když se podaří najít cestu k dalšímu zlepšení prostředí obce a jejímu rozvoji.